De door Lifestyle Trading gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en overige bijkomende kosten. Overige bijkomende kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. De (mogelijke) bijkomende kosten zullen zo veel mogelijk op de aanbieding worden vermeld.

Tenzij op voorhand schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt het transport (de verzending) van de zaken op een door Lifestyle Trading te bepalen wijze. Onder het franco leveringsbedrag geschiedt het transport voor rekening en risico van de wederpartij. Boven het franco leveringsbedrag geschiedt het transport voor rekening en risico van Lifestyle Trading. In beide gevallen is Lifestyle Trading niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport.

Transportkosten in Nederland zijn volgens tarieven van PostNL. Palletkosten worden per transport berekend.Deze zullen rond de € 55,- excl. BTW liggen.

[/col]
[/row]